Cronologia

Cronologia / Marvel Cinematic Universe

Tingueu en compte que molt poques obres a l'univers cinematogràfic de Marvel proporcionen dates dures per a quan es produeixen, per la qual cosa els esdeveniments s'han de tractar en gran mesura com les millors estimacions.

Cronologia / The Legend of Zelda

Una pàgina per descriure Timeline: Legend of Zelda. Aquesta és la línia de temps donada per Hyrule Historia, amb jocs posteriors que s'uneixen a través del joc...