Resultat Sorprenentment Realista

Resultat sorprenentment realista / Tres poden mantenir un secret

Three Can Keep a Secret Malgrat l'àmplia varietat de talents de Mabel, la seva dependència de que Dipper sigui el seu Cloudcuckoolander's Minder significa que la vida és...