Shiptease

Ship Tease / Núm. 6

Aquí hi ha tot el Ship Tease que es troba entre Shion i Nezumi al número 6. Només cal tenir en compte abans de començar a llegir que hi ha Ship Tease que es troba literalment...