Nl

En / Al·literació denotativa

El títol d'un article 'al·literació indicativa' ha de contenir icones d'iniciació idèntiques al títol del trope aplicat adequadament pel troper, on les paraules...

Nl / Pun

Un joc de paraules (de vegades anomenat 'joy de paraules') és l'ús d'una paraula que té dos significats per fer una broma basada en aquest doble...

Nl / Qualitat Extremadament decebedora

El trope qualitatiu extremadament decebedor tal com s'utilitza a la cultura popular. No donem voltes pel bosc. Aquest és un article sobre la paraula cony (també anomenada...

Nl / Ho La Di Gay

El trope Ho La Di Gay tal com s'utilitza a la cultura popular. Moments de la trama, les converses entre personatges, el seu comportament i similars que només fans del programa...