Itgiochidatiochi

Jocs de taula / Dungeons & Dragons

Una descripció dels tropes que apareixen a Dungeons & Dragons. El joc de rol de taula original. Dungeons & Dragons es va estrenar per primera vegada el 1974...

Jocs de taula / Magic: The Gathering

Magic: The Gathering, conegut per nosaltres com Magic: The Gathering, és un joc de cartes comercials produït l'any 1993 per Wizards Of The Coast (...