Principal Cites Cites / Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Cites / Metal Gear Solid 3: Snake Eater

  • Cita Metal Gear Solid 3


Menjador de serps
'Quina emoció...
Amb foscor i silenci durant la nit
Quina emoció...
Estic buscant i em fondré en tu
Quina por al meu cor
Però ets tan suprem!

Jo donaria la meva vida!
No per honor, sinó per tu! (Menjador de serps...)
En el meu temps, no hi haurà ningú més...
Crim, és la manera com vol cap a tu! (Menjador de serps...)
Encara estic en un somni,
Menjador de serps!

Algun dia passes per la pluja
I algun dia t'alimentes d'una granota
Aquest calvari, la prova per sobreviure
Per al dia veiem una nova llum!

Jo donaria la meva vida!
No per honor, sinó per tu! (Menjador de serps...)
En el meu temps, no hi haurà ningú més...
Crim, és la manera com vol cap a tu! (Menjador de serps...)
Encara estic en un somni,
Menjador de serps!

Encara estic en un somni...
Menjador de serps!
Devorador de serps...'
— Snake Eater - Cynthia Harrell

Articles D'Interès