Grades De Caràcters

Nivells de personatges / Ciutat de Salem

Tot i que diversos papers a Town of Salem estan oberts a l'opinió, hi ha alguns rols en què la majoria de la gent està d'acord. The Town The Jailor és el poble més poderós, i...