Basebreakingcharacter

Personatge que trenca la base / My Little Pony: L'amistat és màgia

Una pàgina per descriure BaseBreakingCharacter: My Little Pony: Friendship Is Magic. Amb un munt i un munt de personatges i una base de fans vocals, aquests personatges...